Sirdal kommune sin arbeidsmiljøpris for 2018 tildeles korttidsavdelingen ved Pleie og Omsorg.

De ansatte på korttidsavdelingen er flinke til og støtte hverandre i vanskelige situasjoner og er opptatt av og prioriterer tid sammen for og bli bedre kjent med hverandre ikke bare på jobb, men også på andre arenaer.

De har opprettet egen Facebook gruppe for hele PLO som heter Trim og tur PLO, hvor målet er og få med flest mulig på turer ol.  Blant annet har de vært på Hilleknuten og de har tatt initiativ til aktivitetskonkurransen «DYTT». De har også deltatt i Sandnes halvmaraton hvor de avsluttet kvelden med show og hotellovernatting.

De viser med disse og mange andre aktiviteter at de tar ansvar for ett godt arbeidsmiljø som de også inkluderer de andre avdelingene i Pleie og omsorg i.

Korttidsavdelingen er gode til og bruke QM+ og de ser nytten i og melde inn avvik og uønskede hendelser.

Sykefraværet er satt på dagsorden – det er stor takhøyde blant de ansatte.  De har fokus på at arbeidstaker skal være kortest mulig borte fra arbeidsplassen og er derfor kreative med tanke på tilrettelegging for hverandre.

Etiske refleksjoner blir så å si brukt daglig, både i forhold til pasienter, pårørende og kollegaer. Det er tema på personalmøter, tverrfaglige møter og i lunsjen.