Arnt Ole Åmlid og Monika Åsemoen Åmlid har hatt hovedansvaret og stått i ledelsen for gjenoppbygging og restaurering av Gamle Finså kraftverksmuseum på Tonstad i Sirdal kommune.

De har sammen med familien lagt ned mellom 2000 og 3000 dugnadstimer i gjenoppbyggingen. Prosjektet har hatt en byggetid på 3-4 år og innsatsen har i disse årene vært formidabel. De har også hatt med seg en gjeng dugnadsfolk, blant dem flere pensjonister og tidligere ansatte ved Sira-Kvina kraftselskap.

Museet stod ferdig til 100-årsdagen 23. april 2023. Det er i år 100 år siden Finså kraftverk ble satt i drift. Dette er også 100-årsdagen for kraftproduksjon i Sirdal kommune, i regi av daværende Vest-Agder elektrisitetsverk (VAE), nå Å Energi. Finså kraftverk var i drift i godt og vel 40 år før Nye Finså kraftverk overtok vann og produksjon.

Selve bygget er satt tilbake i sin opprinnelige stand og inni er det tilnærmet likt det opprinnelige. Anlegget er blitt både faglig og tidsmessig riktig tilbakeført. En gammel turbin er montert og i bruk, og stasjonen er ellers innredet med flere museumsgjenstander og minner fra krafthistorien i Sirdal.

Det er et ønske å utvikle stedet til bruk i besøkssammenheng, turisme og i skole- og undervisningssammenheng.

Det er på lengre sikt planer om å utvikle et kraftvitensenter for grønn energi i Sirdal. Finså kraftverksmuseum vil være en del av dette og vise krafthistorie.

Sirdal kommune har støttet prosjektet med lån og tilskudd. Aktørene Lyse kraft og Sira-Kvina kraftselskap har vært viktige bidragsytere til gjenoppbyggingen.

Monika og Arnt Ole Åmlid er verdige vinnere av Agders fylkeskulturpris for 2023. Fylkeskulturprisen består av et kunstverk og kr. 50 000. Prisvinnerne vil bli hedret under Agder fylkestings julemiddag 12. desember.