Statens vegvesen har startet opp med årets asfaltarbeid i Sirdal. Arbeidet pågår 4 dager i uken, mandag til torsdag (07.00 – ca. 20.00)
I de siste 2 ukene er det pågått opprettingsarbeid på Fv 468 fra Tonstad til Handeland. I neste uke vil Solheimsvegen bli asfaltert, antatt ferdig mandag 11. Juni. Her må det påregnes ventetid inntil 2 timer. Deretter vil det bli asfaltert ca. 2,7 km på Skreåvegen, her må det også påregnes ventetid inntil 2 timer.

Planlagt oppstart på legging av slitelag på Fv 468 er mandag 18. juni. I 2018 skal det på Fv468 legges slitelag på strekningen mellom Seland bru og Tjørhom. Vi ber trafikantene vise hensyn og  respektere arbeidsvarslingen/dirigeringen forbi arbeidsstedene.

Har man spørsmål, kan man kontakte Statens vegvesen v/ byggeleder Karsten Utsogn tlf. 913 84753.