Sira-Kvina kraftselskap sin atkomstvei til Tonstadtippen er stengt for all trafikk pga. ras.

Sirdal kommune er i dialog med Statnett om en midlertidig veiatkomst fra Josdal.

Statnett har signalisert at de vil få på plass en løsning som gjør at veien blir åpen for allmenheten i påsken. Veien vil kun bli åpen for personbiltrafikk.

Tidspunkt og retningslinjer for bruk av veien blir lagt ut så raskt kommunen får informasjonen fra Statnett.