Dersom en atomhendelse rammer oss vil det nasjonale Kriseutvalget for atomberedskap komme med råd eller pålegg om hvordan vi kan beskytte oss. Kommunen vil også bidra med informasjon og sørge for distribusjon av jodtabletter til barn og unge, gravide og ammende. 
Er du under 40 år, gravid, ammende eller har barn som bor hjemme? Da anbefaler vi deg å ha jodtabletter hjemme. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene. Kommunen har også et sentralt lager av jodtabletter til befolkningen og har planer for å kunne dele disse ut ved en hendelse der dette er eller kan bli aktuelt å dele ut tabletter til befolkningen. I planen ligger det også alternativer til å forhåndslagre tabletter på f.eks. skoler og barnehager.

 

Hva kan jeg gjøre for å beskytte meg ved en atomhendelse

 • Holde deg inne.
 • Ta jodtabletter (gjelder først og fremst barn, unge, gravide og ammende).
 • Dusje om du har blitt forurenset.
 • Følge kostholdsråd.
 • Respektere myndighetenes bestemmelser om avsperringer, rensing eller evakuering.

Les mer om hvordan du kan beskytte deg ved en atomhendelse her

Hvem skal ha jodtabletter?

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år, mens de over 40 år har svært liten risiko for å kreft i skjoldbruskkjertelen, og trenger ikke ta jodtabletter. Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta jodtabletter.

Les mer om jodtabletter her!

Informasjon om jodtabletter på flere språk, les her!

Utdeling av jodtabletter i Sirdal kommune

Kommunen har jodtabletter lagret og vil sørge for distribusjon av disse til barn og unge, gravide og ammende dersom det blir behov for dette. Jodtabletter skal tas bare etter råd fra Nasjonalt Kriseutvalg for atomberedskap. Utleverte tabletter skal ikke tas før nærmere beskjed gis. 

Dersom du blir utsatt for radioaktivt nedfall er det risiko for å utvikle kreft i skjoldbrusk-kjertelen.  Denne risikoen er størst hos barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Det er bare disse gruppene som anbefales å ta jodtabletter. Tabletten reduserer opptak av radioaktivt jod i ca. 2 døgn etter at du har tatt den.

Dosering

Gjelder tabletter utdelt av kommunen (65 mg). OBS! Jod kjøpt på apotek har annen styrke (130 mg.) 

Nyfødte yngre enn 1 mnd.: 

¼ tablett (16,25 mg) (gis kun under oppsyn av helsepersonell) Helsestasjon tar kontakt.  

Barn 1mnd – 3 år: 

½ tablett (32,5 mg) 

Barn 4 –12 år:  

1 tablett (65 mg) 

Voksne og barn over 12 år: 

2 tabletter (130 mg) 

Tabletten kan knuses og løses i vann, saft, melk, morsmelk eller tilsvarende. 

Hentesteder

Hvis det blir aktuelt, og signert samtykkeskjema foreligger, kan lærere/barnehageansatte gi barnet ditt jod om nødvendig når det er på skolen/barnehagen:

 • Tonstad skule
 • Sinnes skule
 • Tonstad barnehage
 • Øvre Sirdal barnehage, Tjørhom
 • Sirdal videregående skole

Det vil også være mulig å hente jodtabletter:

 • Tjørhom legekontor
 • Tonstad legekontor

Det vil komme informasjon om når tablettene kan hentes på SMS, kommunens nettside og Facebook.  

Noen grupper frarådes å ta jodtabletter

 • Personer med Graves sykdom, autoimmun thyreoiditt, hypokomplementemisk urtikariell vaskulitt og dermatitis herpetiformis skal ikke ta jodtabletter.  
 • Lege bør rådspørres før bruk av jodtabletter hvis det er mistanke om overfølsomhetsreaksjoner for jod.  
 • Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta jodtabletter.  
 • Personer over 40 år anbefales ikke å ta jodtabletter. 

Mulige bivirkninger/reaksjoner

Bivirkninger er sjeldne. Allergiske reaksjoner forekommer. Noen kan få forhøyet stoffskifte. Dette er en av grunnene til at voksne over 40 år ikke er anbefalt å ta jodtabletter.  

Les mer om Jodtabletter her!