Leder for utvalg oppvekst og levekår i Sirdal kommune - Glenn Oliver Josdal (AP) -  tok utfordringen på strak arm da Siri Fidjeland (SP) utfordret sin kollega i utvalget om å prøve hvordan en rullestolbruker takler det å ta seg rundt på Tonstad.

Tilstede for å overvære «eksperimentet» var også Kåre Lindeland som er leder for råd for personer med funksjonsnedsettelse, samt ergoterapeut i Sirdal kommune Inger Marie Rokstad.

Selv om det er mye som er tilrettelagt for at rullestolbrukere skal ta seg greit frem på Tonstad, så ble det under «eksperimentet» oppdaget at det samtidig finnes rom for forbedringer.

Blant annet så var det enighet om at man for eksempel bør gjøre fremkommeligheten enklere for de rullestolbrukere som på sommerstid vil bruke strandområdet ved kulturhuset. Her er planen å asfaltere deler av strekningen mellom kulturhusområdet og stranda slik at man så enkelt som mulig kan ta seg frem med rullestol.

I miljøgata som går gjennom Tonstad sentrum ble det også bemerket at det er enkelte fortauskanter, samt deler av fortau som er for bratte og som kan by på utfordringer når rullestolbrukere skal ta seg frem.

Ergoterapeut Inger Marie Rokstad skal i etterkant av denne befaringen lage et notat som skal legges frem for utvalget. Notatet vil bli brukt som et verktøy for hvordan man best mulig kan forbedre fremkommeligheten for rullestolbrukere i Sirdal kommune.