Torsdag 15.3.2018 var ordfører og næringssjef på bedriftsbesøk igjen. Denne gangen var turen lagt til Sirdal Sag, Nærbutikken på Åmli og Skianlegget i Ådneram.

Gode samtaler med viktig og interessant informasjon blir utvekslet. Ordfører og næringssjef blir veldig godt tatt imot og gir bedriftene anledning til å komme med det som den enkelte opplever av gode og mindre gode forhold, eller som de på generelt grunnlag ønsker å ha informert om.

Disse tre virksomhetene sysselsetter mellom 30 og 35 personer om enn ikke i årsverk. Stort sett er dette lokale folk, gjerne en del ungdommer. Et viktig signal til ledelsen i kommunen er hvor betydningsfull turisme eller reiselivsnæringen er for dalen. For noen har det vært alfa og omega i forhold til å sysselsette eller bosette både familie og andre.

Hos Sirdal Sag fikk en se det fantastiske trearbeidet som gir gode salgsprodukter. Et besøk hos Tormod er absolutt å anbefale. «Butikk med sjel» var det noen som kalte Nærbutikken som Gunn Siri bestyrer. I kaffekroken får en god forpleining mens en kan bivåne mye flott håndarbeid som enkeltpersoner har stilt ut. Ådneram har utviklet seg til et flott skianlegg med tilhørende fasiliteter. Kombinasjon landbruk, turisme og hyttebygging har vært en stor suksess. Moro å se alt dette. Lykke til videre.