Onsdag 7.2.2018 var ordfører Thor Jørgen Tjørhom og næringssjef Øyvind Sjøtrø på bedriftsbesøk til noen av virksomhetene i «Tonstad» området. Slike besøk blir gjennomført noen ganger i hver valgperiode, og blir positivt mottatt av bedriftene. På denne måten kan en få informert, få ros og ris og ta opp ting som er viktig for å lære hvordan en skal få til videre utvikling og skape arbeidsplasser.

Første besøk var hos Byggmester Tor Arne Liland. Han har etablert butikk og trelastutsalg med et etterspurt utvalg som Tonstad-området har savnet noen år. Han var opptatt av tilrettelegging for å videreutvikle konseptet.

Fokus Næringsselskap ble presentert av eierne Isak A Liland og Jøren-Ola Ousdal. Etter at Posten og tannlegen flyttet ut har de hatt noe ledig kontorkapasitet. De var opptatt av sentrumsutvikling og spesielt om det var noen utvikling på nabotomten.

Videre ble Tonstad Bakeri og Svein Sturla avlagt en visitt. Han var fornøyd med utviklingen, men har fortsatt et ønske og håp om flere butikker i sentrum.

Til slutt ble turen avsluttet med et besøk på Oftedal Næringsselskap. Her møtte ordføreren og næringssjefen bedriftene Tveit & Tjomlid Maskin, Ravnemaskin Motor, Sirdal Håndlaft. Utbygginger i området innen energi vil gi muligheter fremover, men de var også opptatt av fraværende eller til tider dårlig mobil- og bredbåndsdekning.

Ordfører og næringssjef tar med seg synspunkter og innspill videre og setter stor pris på denne formen for kontakt. Det vil bli fulgt opp med nye bedriftsbesøk.