Kraftbeskatning, ny tunnel i Valevika og viktigheten av godt tjenestetilbud var saker som ble løftet da Jonas Gahr Støre besøkte Sirdal. Tonstad skole ble også besøkt.

Sirdal Næringsforening, Bondelaget og hjørnesteinsbedriften Sira-Kvina kraftselskap var også invitert av ordfører for å gi sine innspill til Ap-lederen i formannskapssalen.

Ordføreren takker for besøket og mener det er klokt av sentrale politikere å lytte bredt når politikk skal utformes.

Sirdal viste seg fra sin beste side!