Det er spennende å høre om alt som rører seg i kommunen, og hvilke tema både næringsforeningen og bondelaget er opptatt av.

Det er viktig å kunne ha en god dialog med de ulike aktørene, da kan vi sammen spille hverandre gode.

Vi ser fram til flere møtepunkter og gode dialoger fremover!

 

Takk for besøket.