Sirdal kommune har to flotte hagar som alle er velkomne til å bruka. Her kan du rusle deg ein tur, setja deg ned med nistepakken og kanskje læra noko nytt om vekster i hagen. På Tonstad har me Sigbjørn K. hagen, og på Kvæven er Medisinhagen på fjellmuseet. Me har trykka opp brosjyrer som du kan få ved Turistinformasjonen, eller du kan printe dei ut sjølv (sjå nedanfor).

Bilde til omtale hagene

Velkomen til hagane våre!

Her er utskriftsvenleg versjon av brosjyrane:

Sigbjørn K. hagen - Tonstad sentrum

Medisinhagen på Kvæven - Sirdal fjellmuseum

 

-Sirdal kommune, eining for kultur -