I henhold til FHI ønsker vi fortsatt å legge til rette for besøk på sykehjemmet. Besøkene er verdifulle for våre pasienter men smittefaren er generelt sett større i landet.  Sommerferie og reisevirksomhet gjør situasjonen mer uoversiktlig og vi må «stramme» litt inn på besøkene.

Det er kun nærmeste pårørende som fremover kan komme på besøk. Ring hvis du lurer på om du defineres som nærmeste pårørende.

Besøk må fortsatt avtales på telefon i god tid i forveien med aktuell avdeling.

Vi ber om at dere primært foretar besøk utendørs og da med maks 5 stk. inkludert pas. Anbefalt avstand minst 1 m er veldig viktig.

Vi kan gjennomføre besøk på rom da inntil 2 besøkende om gangen. Frem til neste endring av retningslinjene oppfordrer vi til utendørsbesøk.

Har du luftveissymtomer, mistenkt eller bekreftet koronasmitte får du ikke tilgang til sykehjemmet. Er du definert som nærkontakt kan du ikke komme inn på sykehjemmet.

Har du vært utenlands eller i kontakt med noen som har vært utenlands så må du vente 10 dager før du kan komme på besøk, uansett land.

Avdelingen vil informere om smittevernrutinene når du avtaler besøk.

Restriksjonene gjelder inntil annen beskjed blir gitt og gjelder både kortids- og langtidspasienter.

Vi beklager ulempen dette medfører for besøkende men vi har veldig behov for å beskytte våre kjære pasienter.
Vi håper situasjonen stabiliserer seg raskt og vi kan gå tilbake til mer normale forhold.