Naturlos 2022

Til alle Naturlosarrangører

Vi vil takke de mange foreninger, lag og enkeltpersoner som har bidratt til flott deltakelse og innsats i 2021! Nå setter vi i gang igjen, og håper at dere har lyst til å føre Naturlos videre sammen med oss i 2022. Nye aktører er også hjertelig velkommen til å arrangere Naturlosturer.

Hva er Naturlos?

Naturlos er organiserte turer eller arrangementer i naturen som arrangeres av lag og foreninger i Agder. Turene samles i en felles turkalender/brosjyre som distribueres gratis til alle husstander i kommunene Lillesand,Birkenes, Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Kristiansand, Vennesla, Lindesnes, Lyngdal, Hægebostad, Åseral, Kvinesdal, Farsund, Flekkefjord og Sirdal. Naturlos er et samarbeidsprosjekt mellom Midt-Agder Friluftsråd, Lister Friluftsråd, DNT Sør og Skogselskapet i Agder. Det er gratis å annonsere turer i Naturlosbrosjyren. Turene må være åpne for alle, og skal i utgangspunktet være gratis for deltakerne.

Naturlos har en egen nettside hvor alle turene blir presentert:  www.naturlos.no

I tillegg så har Naturlos egen Facebook side hvor alle turene markedsføres som offentlige arrangementer. Den enkelte arrangør sørger selv for alle praktiske sider ved arrangementet/turen, dvs. at de må ordne med guider og annonsering selv. Arrangøren skal også sørge for at alle deltakere ferdes trygt og at de finner frem på turen.

De overordnede målene for Naturlosprosjektet

• Stimulere til et enkelt og naturvennlig friluftsliv.

• Spre kunnskap om natur og kulturhistorie.

• Stimulere til et sosialt felleskap hvor man kan dele naturopplevelsene med andre.

• Fremme god folkehelse gjennom sunn og enkel fysisk aktivitet.

Målgruppe for Naturlos

Prosjektet er rettet mot allmennheten, og turene skal være åpne for alle. Turene og arrangementene har stor variasjon i forhold til tema, lengde og målgruppe. Hver tur er merket med ikoner som viser hvem turen passer spesielt for; barn, ungdom, familie eller voksne. Vi ser det som en viktig oppgave i Naturlosarbeidet å stimulere spesielt barn og unge til å få kjennskap til friluftsliv, natur og kultur. Vi oppfordrer derfor alle 4H klubber, speider grupper, klatreklubber og andre lag og foreninger om å arrangere spennende aktiviteter og turer for barn og unge. Ellers så ønsker vi å få med enda flere funksjonshemmede på turene. Går turene på greie veier med fast underlag og liten stigning, kan de med funksjonsnedsettelser delta på lik linje med andre.

Frivillighetens år

Regjeringen har besluttet at 2022 skal markeres som Frivillighetens år. Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere inviteres til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og til å få flere med! Frivillighetens år skal markeres fra nord til sør og vi håper dere har ekstra mange turer og arrangementer som dere vil synliggjøre i Naturlosbrosjyren. Sammen skal vi feire Norges viktigste lagarbeid!

Hvordan bli med i Naturlos 2022?

Legg turen direkte inn på online registreringen: Registrering Naturlos

Påmeldingsfristen er 1. mars 2022!

På grunn av produksjonstid for brosjyren er tidligste dato for turarrangement 1. mai. For å få med vinterarrangementer og skiturer, tar vi med turer til og med mars 2023.

Foto

Vi oppfordrer alle arrangører til å sende inn bilder som passer til turene. Send som vedlegg direkte i online registreringsskjemaet eller på mail: mroland@midt-agderfriluft.no

Bruk høyest mulig oppløsning. Husk å oppgi navn på fotograf. Ikke alle bildene blir publisert i brosjyren, men de fleste brukes på Facebook.

Rapportering og tilbakemelding

På grunn av statistikk og rapportering vil vi gjerne at arrangørene melder inn antall deltagere på turene. Vi ønsker også at dere skal rapportere inn antall barn og unge med funksjonsnedsettelse, og antall deltakere med minoritetsbakgrunn som deltar på turene. For å få til dette er vi helt avhengig av tilbakemelding fra dere.

Økonomiske bidragsytere

Naturlosprosjektet ble i 2021 finansiert med tilskudd fra Agder fylkeskommune og Friluftsrådenes Landsforbund.

Kontaktinformasjon

Monica Roland, Midt-Agder Friluftsråd, 95 85 11 11, mroland@midt-agderfriluft.no

Vennlig hilsen Naturloskomiteen

Naturloskomiteen

 

Søk om turstimidler

Vi ønsker også å informere lag og foreninger om muligheten til å søke om turstimidler fra Sparebanken Sør. Turstimidlene skal brukes til å anlegge nye turstier eller oppgradere eksisterende.

For mer informasjon og søknadsskjema, se vår nettside:

https://www.midt-agderfriluft.no/tur-aktivitet/sparebanken-sor-turstimidler