Kommunestyret behandler torsdag sak om bosetting av flyktninger. Kommunedirektøren anbefaler at man i første omgang bosetter 20 personer. 

En ser for seg at en vil kunne ta imot flyktninger like etter påske. 

Det er satt ned en arbeidsgruppe til å forberede bosettingen. Denne består av John Birkeland, Anita Heiaas Haugen (skole), Signe Jomås (barnehage), Kenneth Bakkehaug (eiendom), Gunn Anita Ødegård (Nav), Ruth Lillian Hompland og Paul Vindelev (begge fra helse).