Klokken 2100 torsdag 6. juli ble det meldt om røykutvikling oppe i lia ved rørgata til Finså kraftverk på Tonstad – rett utenfor fjelltunnelen der rørgata starter.

Rask respons fra Sirdal brann- og redningsvesen fikk avverget en større brann. I starten av brannen var det noe vind, men denne løyet utover kvelden. Brannvesenet klarte å kjøre to brannbiler og en tankvogn opp den meget bratte skogs-/anleggsveien fra Ålevika helt til topps.

Totalt 16000 liter vann ble brukt i å slukke og dynke området. Brannen ble avgrenset til ca. 200 m2. Sannsynlig brannårsak er feil på en kraftlinje i området. Brannvesenet avsluttet sin innsats rundt kl. 2330.

Brann.jpg

 

etterslokking.jpg

Begge bilder tatt av Stein Ivar Sinnes.

 

Det er nå meget tørt og stor brannfare i Sirdal. Kommunen takker observante innbyggere for tidlig varsling av røykutvikling.