Det er to brannstasjoner i Sirdal, men brannsjefen understreker at det er ett brann- og redningsvesen i Sirdal. Den eneste grunnen til at det legges opp to øvelser er at han ikke vil tømme en del av kommunen for ressurser ved gjennomføring av øvelser. Det blir ofte også bedre kvalitet på øvelsene, bedre læring og bedre fokus på den enkelte ansatte ved øvelse i mindre grupper. Noen kommuner har flere brannstasjoner enn oss, men er likevel ett felles brannvesen. Ingen brannstasjon står alene i Norge, det kommer alltid støtte fra en eller flere andre brannstasjoner ved behov.

Den gamle betegnelsen frivillig brannvesen henger fortsatt litt igjen i Norge, men det finnes ikke her. Brannsjefen viser til at alle de ansatte har gjennomført formell grunnutdanning som er stadfestet i forskrift, de er faste deltidsansatte i kommunen med rettigheter og plikter, de har krav om å bære en nødnettradio hele døgnet og skal møte ved alle utkallinger, så sant det er mulig. Dette er absolutt ikke frivillig, dette er rammer som er fastsatt i deres arbeidskontrakt. På samme måte skal alle ansatte delta på faste treninger og gjennomføre helsesjekk årlig.

Ved en hendelse kaller 110-sentralen alltid ut den nærmeste ressursen i Sirdal uansett om det er til overflateredning, trafikkulykke, brann eller assistanse til helse eller politiet. Derfor må alle kunne det meste og gjøre sitt beste til det kommer støtte fra en annen brannstasjonen så fort som mulig. For brannsjefen er dette med å være ett felles brannvesen i kommunen svært viktig, for alle ressursene skal arbeide sammen på et skadested og de skal handle likt under en felles ledelse.

Ny brann- og redningsforskrift fra 01 mars i år formaliserer i § 24 at 110-sentralen skal utalarmere egnet ressurs med kortest utrykningstid uavhengig av brann- og redningsvesenenes geografiske grenser. Dette er ikke nytt, men har ikke vært så formalisert tidligere.

For Sirdal brann og redning betyr dette at kommunen må være forberedt på at deres ressurser må dekke alle de områder hvor en av våre brannstasjoner er nærmeste ressurs i egen kommune og inn i alle våre nabokommuner. Derfor er det viktig å gjennomføre gode treninger slik at det kommunale brann- og redningsvesenet er klar for å håndtere alle de typer hendelser de kan bli kalt ut til.