BTI Langt bilde 2.PNG

Bedre tverrfaglig innsats, stafettloggen, setter barnets / elevens utvikling og foreldrenes medvirkning i sentrum. 

Sirdal kommune har som mål å sikre tidlig innsats og et helhetlig kommunalt tjenestetilbud for barn og unge og familiene deres - med samordnede tjenester av høy kvalitet. 

Ved foreldres samtykke opprettes en stafettlogg der alle tiltak beskrives, blir gitt ansvar og evalueres. Den som er tettest på barnet / eleven i tjenestene, har ansvar for loggen.Loggen vil følge barnet / eleven gjennom barnehage / skoleløpet, dersom den ikke avsluttes. Loggen vil sikre enklere samhandling og informasjonsflyt mellom foreldre, barn / elever og faggrupper i kommunen og hindre oppfølgingsbrudd ved alle overganger. 

Verktøy

"Verktøykassen" til handlingsveilderen finner man ved å følge lenken under som tar deg til nettsiden for BTI Sirdal

https://www.btilister.no/sirdal/verktoykassen/