Coronaviruset 2019-nCoV forårsaker utbruddet av lungebetennelse som startet i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina, som fortsatt pågår og når har spredt seg til flere land. Viruset har i mange tilfeller gitt mild sykdom, men har også forårsaket flere dødsfall. De fleste som har dødd av sykdommen har hatt underliggende sykdommer.

WHO har erklært Corona virusutbruddet som internasjonal folkehelsekrise. Sirdal kommune forholder seg til råd og retningslinjer gitt av helsemyndighetene.

Kontakt legevakten på telefon 116 117 ved mistanke om Corona smitte.

Det er viktig at du ringer på forhånd og ikke bare møter opp på legekontoret.

God håndhygiene som håndvask med såpe og vann er et godt forebyggende tiltak. Håndsprit kan brukes når vask ikke er tilgjengelig.

For mer informasjon , se nettsidene til FHI : https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/2019-ncov/fakta-om-nytt-coronavirus-2019-ncov/