Onsdag 12 august 2020 ble det innført nye testkriterier for covid-19. Testkriteriene er endret slik at alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg uten legens vurdering.

Helsetjenesten anbefaler covid-19 testing for:

  • Alle med ny oppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på Korona-virus
  • Alle som kan ha blitt smittet av Korona-virus, enten som nærkontakt eller etter reise i land med høy forekomst de siste 10 dagene

Andre grupper kan testes etter vurdering av lege

Covid-19 testing er gratis og svaret får man etter en til to dager ved å logge seg inn på nettstedet helsenorge.no, evt. ved å ringe legekontoret.

Alle som testes bør holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger OG de er blitt symptomfrie.

Slik avtaler du test:

  • Tester tas ved Tonstad legekontor og må være avtalt på forhånd
  • Kontakt Tonstad legekontor tlf. 38 37 9130 på dagtid for å avtale testing
  • Tidspunkt for testing: Mandag – fredag fortrinnsvis mellom kl. 13.00 – 15.00
  • Legevaktslege avgjør om tester tas på legevakten
  • Tester som tas fredag – eller helg sendes laboratoriet først mandag morgen

Sirdal kommune
V/ enhet helse/legekontoret