Informasjon om testing

Onsdag 12 august 2020 ble det innført nye testkriterier for covid-19. Testkriteriene er endret slik at alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg uten legens vurdering.

Helsetjenesten anbefaler covid-19 testing for:

Alle med ny oppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på Korona-virus
Alle som kan ha blitt smittet av Korona-virus, enten som nærkontakt eller etter reise i land med høy forekomst de siste 10 dagene

Covid-19 testing er gratis og svaret får man etter en til to dager ved å logge seg inn på nettstedet helsenorge.no, evt. ved å ringe legekontoret.

Alle som testes bør holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger OG de er blitt symptomfrie.

Slik avtaler du test

Tester tas ved Tonstad legekontor og må være avtalt på forhånd.
Kontakt Tonstad legekontor tlf. 38 37 9130 på dagtid for å avtale testing.
Tidspunkt for testing: Mandag – fredag fortrinnsvis mellom kl. 13.00 – 15.00
Legevaktslege avgjør om tester tas på legevakten.
Tester som tas fredag – eller helg sendes laboratoriet først mandag morgen.