I lenken nedenfor finner du prioritering i bruk av Covid-tester de neste 3-4 ukene. Prioritet 3 anfører:

Alle ansatte i barnehager og alle elever og ansatte i barneskole, ungdomsskole og videregående skole bør teste seg innenfor 24 timer før de går på jobb eller skole første dag
etter juleferien. Helsedirektoratet ber kommunene sette av en selvtest til alle elever og ansatte til dette formålet.
Formålet med at alle ansatte og elever tester seg, er å fange opp smitte før oppstart i barnehager og skoler.

 

Brev helsedirektoratet.pdf

Testene hentes på rådhuset fra onsdag denne uka. Vi leverer bort litt over 400 tester til dette formålet. 

testene til dette formålet blir altså ikke tilgjengelige før onsdag, og kan hentes på Servicetorget.