Ferierer du i Norge og har med deg drone for å ta bilder med? Da ønsker Luftfartstilsynet at du setter deg inn i reglene for hvordan denne brukes på en mest mulig hensynsfull og sikker måte. Her finner du de 5 viktigste reglene for flyging med hobbydrone: Dronelek

Are you visiting Norway during the holidays and want to take pictures using a drone? In that case, the Norwegian Civil Aviation Authority would like you to get to know the rules for flying a drone in a safe and considerate manner. Get to know the 5 basic guidelines for flying a drone here: Droneguide