Sirdal kommune har som ett av mange ledd i digitaliseringen nå tatt i bruk eDialog.

Å sende dokumenter via epost kan være en usikker kanal, og kan i verste tilfelle stoppes i spamfilter. Ved å benytte tjenesten eDialog, åpner Sirdal kommune for at du kan sende inn dokumenter via en sikker kanal.
Mer informasjon les her
 
 

NB!: For å benytte tjenesten, må du autentisere deg ved hjelp av ID-porten.

Slik fyller du ut skjemaet:
eDialog – sikker innlevering av dokumentasjon til Sirdal kommune 

Når du klikker lenken kommer beskrivelse opp se neste side.

E-post kan fremdeles brukes for enkle spørsmål som ikke skal journalføres i kommunens sak/arkivsystem post@sirdal.kommune.no 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Sentralarkiv/Politisk sekretariat post@sirdal.kommune.no

  • Andre skjemaer som kan være aktuelle finner du her: