Vi gjør oppmerksom på at det blir ekstraordinært møte i administrasjonutvalget (kl. 09:00) og kommunestyret (kl. 12:00) torsdag 20. juni. 

Formannskapsmøtet som også skal avholdes denne dagen har derfor fått en endring i tidspunkt for møtestart. Dette begynner nå kl. 09:45.