I tilknytning til at kommunestyret den 14. juni 2018 vedtok å oppheve forskrift om nedsatt konsesjonsgrense i Sirdal (Øvre Sirdal) ser Sirdal kommune det nødvendig å informere om bestemmelser knyttet til det kommunale boligfeltet på Myraleite (Sinnes).

Det kommunale boligfeltet på Myraleite er opparbeidet med tanke på fast bosetting i Øvre Sirdal. Boligtomtene har vært subsidierte og siste byggetrinn med 14 tomter har vært solgt til selvkostpris. Reguleringsbestemmelsene sier at boligene skal være eneboliger/helårsboliger. Endret bruk av eneboliger/helårsboliger til fritidsboliger krever godkjent bruksendring etter plan- og bygningsloven. Godkjenning av søknad om bruksendring fra enebolig/helårsbolig til fritidsbolig på Myraleite er ikke en kurant sak.  Bruksendring til fritidsformål kan ikke påregnes.

Byggearbeider på kjøpte boligtomter på Myraleite må påbegynnes innen ett år. Sirdal kommune har forkjøpsrett, men ikke plikt, til tomter som ikke er påbegynt. Dersom kommunen kjøper tilbake tomta, skjer dette til samme pris som kjøpesum uten rentekompensasjon eller kompensasjon for påbegynte grunnarbeider.

Sirdal kommune har forkjøpsrett, men ikke plikt, til å kjøpe tilbake ubebygde tomter før videresalg. Dersom kommunen kjøper tilbake tomta, skjer dette til samme pris som kjøpesum uten rentekompensasjon eller kompensasjon for påbegynte grunnarbeider.

Rådmannen