Åpningstider Sirdal folkebibliotek 
Mandag 11-19
Onsdag 11 - 19
Fredag 9-16

På Sinnes filial er åpningstidene mandag kl 17-20 og torsdag kl 17-20