I forbindelse med sak om innsparingstiltak på enhet for kultur vedtok  kommunestyret at tilskuddsordninga som gjaldt «tilskudd, utstyr til lag og foreninger» og «tilskudd til bevaringsverdig bebyggelse» skulle tas bort. Det betyr at det ikke blir utdelt midler fra tilskuddsordningene til disse formålene fra 2018.

I tillegg ble det vedtatt reduksjoner på følgende tilskuddsordninger: KIF tilskudd, redusert med 60.000,- tilskudd pensjonistturer redusert med 15.000,-  Potten for kultur og idrettsstipend ble redusert fra 100.000 til 75.000

Prisene på leie av kommunale bygg og anlegg som sorterer inn under enhet for kultur ble samtidig vedtatt økt med 20% fra dagens nivå. Dette iverksettes fra 1.7.2018.