Sirdal kommune rundet en milepæl for liten stund siden da man oppnådde 2000 såkalte «likere» på vår kommunale facebookside. Dette er formidable tall, spesielt om man sammenligner med antallet innbyggere her i kommunen som i utgangen av 2017 var 1842.

Resultatene av NM i Facebook for kommune-Norge 2016 utført av «I all offentlighet» plasserte forøvrig Sirdal blant de 50 beste kommunene både når det gjaldt engasjement og antall likere på sin kommunale facebookside. Selv om det ikke har vært noe nytt NM etter 2016, så viser statistikken at vi har hatt økning av både likere og engasjement i etterkant av dette.

Vi synes dette er flott og vi vil samtidig takke alle dere som velger å dele, kommentere og engasjere seg i informasjonen vi publiserer. Vi lover selvfølgelig å fortsette med å publisere relevant informasjon og også fortsette dialogen vi har med innbyggerne og besøkende gjennom vår kommunale facebookside.