Tirsdag 28 januar ble det gjennomført fagdag.

En flott start på årets runde med fagdager som arrangeres i samarbeid mellom pleie/omsorg og helseenheten. Første tema ut var demens og demensvennlig samfunn. Lærerikt innlegg fra Line Dåstøl (demensforeningen) etterfulgt av sterke opplevelser beskrevet fra en pårørendes synsvinkel fra Torill Ovedal.

Rammen rundt ble ledet av Eva Såkvitne (demenskoordinator) som fortalte litt om status i demensarbeidet hos oss i Sirdal kommune, organisering og planer videre innenfor feltet.
Noen spennende timer med mye å reflektere rundt for alle som var tilstede.