Fare ved bading i regulerte vassdrag

Kombinasjonen av mye snø i fjellet, varme og rask snøsmelting, gjør at Agder Energi Vannkraft skjerper sikkerheten rundt regulerte vassdrag. Bading og soling på feil steder kan være forbundet med stor fare.

−Vi har de siste ukene sett at rask snøsmelting kan føre til store endringer i vannføringen i regulerte vassdrag og sidevassdrag. Det gjør at ellers tørrlagte strekninger kan bli strie elver svært fort. Den økte vannføringen kan komme brått på, og for folk som oppholder seg langs elvene kan det oppstå farlige situasjoner, sier Sverre Eikeland, Beredskapsleder i Agder Energi Vannkraft.

− På disse strekningene er det alltid fare for rask endring av vannføring på grunn av drift av kraftstasjonene. Dette kan skape farlige situasjoner hvis folk oppholder seg i eller for nære elveleiet på slike steder, sier Eikeland.

Selv om Agder Energi Vannkraft har merket utsatte strekninger med fareskilt, opplever selskapet stadig at folk ikke tar faren på alvor og bader likevel.

−Det er jo naturlig at folk prøver å finne fine badeplasser i sommervarmen, men det er enkelte steder man ikke bør oppholde seg og bade. Flere steder der blankskurte fjell og gjettegryter kan virke lokkende, kan det fort komme mye vann som endrer idyllen totalt, sier Eikeland.

Tekst og bilder: Agder Energi