Det vart ei flott markering av Nasjonal Bibliotekdag på dei to biblioteka i Sirdal. Lånarane fekk servert kaffi og kake når dei var innom denne dagen.

Dagen vart markert 31. august på Sinnes filial og 1. september på Sirdal Folkebibliotek.

På bilete ser de kakeservering på Sinnes filial.