Finså kraftverk på Tonstad er ute av drift. Natt til mandag rant vannet fra en bakenforliggende bekk inn kraftstasjonen mens den var i drift. Ettersom Finså kraftstasjon er ute av drift vil vannføringen i Finså øke og være over normal vannføring. Vannstanden i Bjørnestadvatnet vil også øke etter hvert. 

Foto: Avisen Agder