Det var et fantastisk stort oppmøte av både elever, lærere, ansatte og foresatte som hadde funnet plass ved steintrappa som ligger vis-à-vis rulleparken for å støtte opp om skoleløpet. Flere av de oppmøtte – både store og små - hadde også kledd seg i blått og gult, laget bannere og plakater der budskapet var å vise solidaritet for Ukraina. At denne meningsløse krigen er noe som engasjerer alle generasjoner – også her i Sirdal - er det ingen tvil om.

Appellene som ble holdt av elevrådsledere Tuva Amanda Kydland og Wenche Hatice Cakir, ordfører Jonny Liland, samt av rektor ved Tonstad skule – Elisebeth Åvesland og rektor ved voksenopplæringen - Gry Iren Josdal , var også unisone med tanke på sitt klare budskap om å vise sin støtte til Ukraina og viktigheten av å støtte opp om flyktningene som etter påske vil komme til Sirdal.

Elevrådslederne fortalte blant annet i sin appell om alle grusomhetene vi daglig blir servert fra media om det grusomme fra krigen, dette er lett tilgjengelig materiale som barn mottar får på sosiale medier. Tenk om det var vi som måtte slippe alt vi hadde i hendene og flykte. Vi måtte ha flyktet fra fine Sirdal - kommunen som vi er så stolte over. Elevrådslederne sa videre at i denne tida er det viktig å tenke over den gylne regel: det du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot dem. Nå når kommunen har åpnet for å ta imot flyktninger, er det viktig å ta imot alle og enhver, og ikke være skeptiske eller se på dem som forskjellige fra oss.

Ordfører Jonny Liland uttrykte i sin appell blant annet om verdien av å være gode venner - en verden full av bare gode venner ville vært en god verden å både leve og å bo i.
Ordfører oppfordret også Sirdøler, og ikke minst alle som går på skole og barnehage i kommunen til å bli en god venn for de ukrainske flyktningbarna som litt senere i vår vil ankomme Sirdal. 

Rektor ved Tonstad skule, Elisebeth Åvesland fortalte om viktigheten ved å invitere de ukrainske flyktningene inn i våre felleskap, på fotballtrening og i bursdager og andre aktiviteter. Ingen skal stå utenfor, alle skal være med, vi skal alle stå sammen for at de som kommer til oss kjenner at her er det godt å være, var oppfordringen fra rektoren.

Gry Iren Josdal sa blant annet i sin appell at det er nå dugnaden begynner, det som handler om å bidra til fellesskapet, om å vise hverandre verdien av å hjelpe andre, om å være en del av noe større, at det ikke finnes noe som er viktigere enn det - at vi har alle har noe å bidra med.
Rektoren ved voksenopplæringen sa også at selv om det er et fåtall her i Sirdal som kan det ukrainske språket så er det viktig å huske på at kroppen vår kan snakke. Hun oppfordret deretter alle til å være inkluderende, smile, si hei, invitere på en kopp kaffe og fotballtrening.

Etter appellene var unnagjort var det så tid for skoleløpet. Mellomtrinnet marsjerte rundt hele Tonstad, mens 1-4. klasse og ungdomsskolen løp rundt fotballbanen i sin iver etter å samle inn sponsorkroner. Etter alle smil og all latter å bedømme så var dette en fysisk utskeielse som alle satte veldig pris på å få være en del av.

Skoleløpet har til nå samlet inn solide 41.550 kr. Det er fortsatt mulig å bidra via Spleis (https://www.spleis.no/project/215557).

Arrangørene vil takke alle sponsorer og bedrifter som har sponset skoleløpet.