Med hjemmel i smittevernloven § 4-1 nedlegger Sirdal kommune forbud mot oppkjøring av skiløyper inntil videre.
Tiltaket gjøres for å begrense stor tilstrømming av mennesker til fritidsboligene i kommunen. Sirdal kommune viser til regjeringens oppfordring om at fritidsreiser bør unngås.

Pressekontakt:
Ordfører Jonny Liland, 99048350