Utvalgsmøtene kan man følge direkte via videoverføring. Klikk på denne lenken: https://sirdal.kommunetv.no/no/archive/340

Sakspapirer til alle utvalgsmøtene finner man her ved å klikke på den aktuele datoen som møtet er (sakspapirene blir som oftest publisert ca. en uke i forkant av den aktuelle møtedatoen): https://aspephpub.public.cloudservices.no/Sirdal/dmb#