Kommunestyret var invitert til markering av at de fem nye boligene nå står klare til bruk. Markeringen fant sted fredag 21. juni.
Ordfører Thor Jørgen Tjørhom klippet snoren til fanfare fra Ivar Skregelid.

Ordføreren takket arkitekt Ole Dolva og rådgiver Svein Haugen, som dessverre ikke kunne være til stede ved markeringen. Videre ble byggeleder Christian Reme, 
anleggsleder Stig Eitland og ass. rådmann John Birkeland takket med blomster. Sistnevnte har vært leder for prosjektet.

Thor Jørgen Tjørhom fremhevet det arkitektoniske, samt mulighetene for bruk av sansehagen / Sigbjørn K. hagen. I tillegg kunne han opplyse om 
at  byggeprosjektets regnskap vil vise et betydelig mindreforbruk. Det er kjekt å kunne levere tilbake noe til kommunekassen, sa Tjørhom.

Sirdal kommune vil takke Hellvik Hus og andre samarbeidspartnere. Sirdal kommune er stolt over de nye boligene som nå står oppført i det som har fått betegnelsen 
«Sigbjørn K. Tunet».