Kommunestyret i Sirdal kommune godkjente ny lokal forskrift om feie - og tilsynsgebyr i sak 23/101 den 30.11.2023.

Forskriften er gjeldene fra 01.01.2024.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift fra 01.01.2011.

Vedlegg: 
Gebyrforskrift feiing og tilsyn av fyringsanlegg - vedtatt 30.11.23