Det vart ei annleis markering av Nasjonaldagen dette året, men det var likevel flotte markeringar og aktivitetar rundt omkring i vår langstrakte kommune.

Her er eit lite biletdryss frå dagen. Ein legg òg ut talar og appellar, desse kan du lesa nedanfor bileta.

Bilete 1 17 mai 2020.jpg

Frå kransnedlegging ved minnestøtta, Stronda. På bilete er ordførar Jonny Liland og Anne Turid Rostøl. Sistnemnde hadde ein flott appell her ved minnestøtta.

Bilete 2 17 mai 2020.jpg

Solbjørg Tjørhom gjennomførde ein flott tale for dagen på Kvæven. Denne talen kan du sjå på sirdalmedia.no (Foto: Leif Sirevåg, SirdalMedia)

Bilete 3 17 mai 2020.jpg

Frå bilkortesjen på Kvæven, her ser de veteranbilane som har stilt deg opp. (Foto: Leif Sirevåg, SirdalMedia)

Bilete 4 17 mai 2020.jpg

Flott minikonsert med korpset i Sansehagen, Sirdalsheimen. (Foto: Sirdal kommune)

Bilete 5 17 mai 2020.jpg

På bilete ser de Merete Liland i Sirdalsbunad, som styrte køen og stolheisen ved Sirdal skisenter på 17. mai. (Foto og tekst: Leif Sirevåg, SirdalMedia)

Bilete 6 17 mai 2020.jpg

Frå bilkortesjen på Tonstad. (Foto: Kjetel Lindeland)

Bilete 7 17 mai 2020.jpg

Korpset spelar utanfor klubbhuset til TonstadIL (Foto: Kjetel Lindeland)

Bilete 8 17 mai 2020.jpg

17.mai tog på Hompland, til glede for store og små. Dette er truleg fyrste gong grenda har gjort. (Foto: Kjetel Lindeland)

Bilete 9 17 mai 2020.jpg

Frå 17. mai arrangementet på Kvæven, kor ein var saman i kvar sine bilar. (Foto: Leif Sirevåg, SirdalMedia)

 

Tale og appell.

Tale v/Sølvi Mannerok

Denne vart framførd på Tonstad, parkeringsplassområde med klubbhuset til Tonstad IL)

 

Appell v/Anne Turid Rostøl

Framførd ved minnestøtta i Stronda, Tonstad.

 

Tale v/Solbjørg Tjørhom

Denne vart framførd på Kvæven. (På SirdalMedia kan du sjå video av denne, følg link).

 

Appell v/Anna Testad

(17. mai komiteen hadde tidlegare planlaga at denne skulle framførast utanfor Sirdalsheimen, i tilknyting til flaggheisinga. Dette vart ikkje noko av på grunn av smitteverntiltak, men du kan lesa den her.)