Frisklivssentralen i Sirdal har nettopp oppdatert aktivitetsplanen sin. 

Planen finner man i sin helhet på denne siden: http://www.sirdal.kommune.no/frisklivssentralen.423315.no.html