På grunn av stor pågang etter kommunale boligtomter på Myraleite i etterkant av kommunestyrets vedtak om opphevelse av forskrift om nedsatt konsesjonsgrense for boliger i Øvre Sirdal «fryser» rådmannen tildeling av boligtomter på Myraleite inntil kommunestyret har fått vurdert eventuelle endringer i retningslinjene for tildeling av kommunale boligtomter. Det er også aktuelt å vurdere justering av tomtepriser. Det kan bli krav om at tomtesøker må være registrert bosatt i Sirdal kommune eller ha vært registrert bosatt i Sirdal tidligere for en periode for å kunne få kjøpe tomter på Myraleite. Videre kan ordningen med kommunalt tilskudd til boligbygging i Sirdal bli justert som følge av opphevelse av forskrift om nedsatt konsesjonsgrense. Saker om dette blir lagt frem til politisk behandling i kommunestyret  6. september 2018.

Rådmannen