Agder fylkeskommune og Verneområdestyret for Setesdal- Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane har i år inngått avtale om når Lysevegen skal åpnes og stenges.

– Nå har vi fått på plass en avtale som gjør det mer forutsigbart når vegen skal åpnes og stenges, sier byggeleder i Agder fylkeskommune Per Magne Hindersland.

Avtalen med verneområdestyret innebærer at Lysevegen ikke skal begynne å brøytes før tidligst uka før påske. Vegen kan åpnes for biltrafikk 1 mai og skal være stengt for biltrafikk innen 30. november hvert år. Det er ingen garanti for at vegen åpnes 1. mai, det kommer an på om det lar seg gjøre å åpne vegen på grunn av snøforholdene det enkelte år.

 

Les saken på Agder fylkeskommunes nettsider.