Lørdag 21. mai kl. 12 åpner fv. 450 Brokke-Suleskard for sesongen. På grunn av vernebestemmelsene for villreinstammen skal vegen være stengt hver vinter fra og med 1. november til og med 20. mai.

I år er det mindre mengder snø enn normalt i fjellet, så Agder fylkeskommune regner med at vegen blir åpnet 21. mai som planlagt. Vegen blir stengt for vinteren senest mandag 31. oktober.

Villreinstammen

Forskrift om vern av Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde har som et av hovedformålene å ta vare på den sørligste villreinstammen i Europa. Videre står det i forskriften at vegen Brokke-Suleskard skal være stengt i tidsrommet fra og med 1. november til og med 20. mai. Vi kan heller ikke starte arbeide med å brøyte vegen før 12. mai der vegen krysser trekksonen for villrein Vardsvatn-Kvislevassknuten.

Forskriften om vern av Setesdal vesthei kan du lese her: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2000-04-28-409

Kontaktpersoner:

Byggeleder Sirdal Per Magne Hindersland, mobil 970 51 661, e-post per.magne.hindersland@agderfk.no

Byggeleder Setesdal Knut Stian Horverak, mobil 977 15 423, e-post knut.stian.horverak@agderfk.no


Agder fylkeskommune