-Vi håper du vil svare, dersom du er blant innbyggere i Aust og Vest-Agder som i disse dager blir invitert til å delta i en fylkeshelseundersøkelse. Ditt svar gir oss innsikt slik at vi (kommune og fylkeskommune) kan gi bedre løsninger og sette inn "trøkket" der det trengs mest. Derfor vil jeg på forhånd takke alle som tar seg tid til å svare. Alle svarene skal vi bruke til å gjøre Agder til et bedre sted for innbyggerne, forklarer Vegard Nilsen, direktør for folkehelse i Agder fylkeskommune. 

De første invitasjonene til å delta gikk ut 23. september. Hvem som får delta er trukket tilfeldig fra Folkeregisteret, blant de som bor på Agder og er over 18 år. Invitasjon har blitt sendt på sms og e-post. Undersøkelsen gjøres i samarbeid med Folkehelseinstituttet og gjentas med jevne mellomrom, slik at datakunnskapen blir oppdatert. Forrige gang den ble holdt på Agder var i 2015/2016.

Trivsel og livskvalitet
Undersøkelsen tar for seg helse, trivsel og andre faktorer som påvirker folkehelsa. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om hvor fornøyd du er med nærmiljøet, lokale tilbud og aktiviteter, spørsmål om din helse, om nærmiljø, levevaner, skader og ulykker. En egen del handler om livskvalitet.

Sykdom, bruk av valium og høy andel uføre karakteriserte det «blide Sørland»
I 1993 satt rapporten «Surt liv på det blide Sørland» støkk i landsdelen med sin dokumentasjon av levekårene på Agder. Sykdom, bruk av valium og høy andel uføre karakteriserte det «blide Sørland». Ulike tiltak i ulike kommuner er satt inn. Stadig nye rapporter har vist at det ikke er tegn til bedring etter 26 år. Er det ikke mulig å snu dette?

Er Agder et av de dårligste stedene i Norge å leve? Godt klima, fantastisk natur fra hav til høyfjell, eget universitet og mangfoldig næringsliv er tydeligvis ikke nok. Befolkningen på Agder sitter på mye av svaret. Vi tror befolkningen på Agder sitter på mye av svaret. Det er viktig, fordi vi har ikke et godt svar på hvorfor Agder er best i landet til å rekruttere til pillebruk og uførhet. Når vi ikke har et godt svar er det vanskelig å sette inn gode tiltak. I folkehelseundersøkelsene spør vi derfor innbyggerne – svarene er vi spente på, sier Vegard Nilsen, direktør, folkehelse i Agder fylkeskommune.

Samarbeid
Fylkeshelseundersøkelsen i Agder er et samarbeid mellom fylkeskommunen og Folkehelseinstituttet. 

Rapporten med funnene, ventes å være klar vinteren 2020. Sammen med annen kunnskap vil undersøkelsen gi grunnlag for det lokale folkehelsearbeidet i vår og andre kommuner på Agder. 

Godt utprøvd og sikker teknisk løsning
– Den tekniske løsningen er nå godt utprøvd. Vi vet at den fungerer bra, og at den også ivaretar personopplysningene på en sikker måte, sier Thomas S. Nilsen, fra Folkehelseinstituttet og forklarer videre:

Du logger deg inn med personlig ID, for eksempel bank-ID eller Min-ID. Skjemaet kan fylles ut enten på mobiltelefon, nettbrett eller PC.

Liknende undersøkelser er gjennomført i Hordaland, Sogn og Fjordane, Troms og Finnmark. En pilot er tidligere gjennomført i Agder og Vestfold, den gang ble det sendt ut brev. Nå er undersøkelsen elektronisk med invitasjon på e-post og sms der de som inviteres får lenke til et elektronisk skjema.  Dessverre er det bare de som får invitasjon til å delta som kan svare. Derfor håper vi at de som får anledning faktisk svarer, avslutter Vegard Nilsen.