Fra høsten 2022 ble det innført gratis kjernetid i SFO for elever på 1.trinn.  Fra høsten 2023 utvides ordningen til også å gjelde elever på 2.trinn.

For første- og andreklassinger i Sirdal kommune betyr det at de får et gratis SFO-tilbud på 12 timer.  Valg av tilbud ut over de 12 timene blir fakturert som for øvrige barn på andre trinn.

Det tas forbehold om endringer i regelverket fra Stortinget.