Fra og med 25. Juni vil det utføres gravearbeid på Skeihaugen gravplass på Tonstad. Dette arbeidet utføres ifm. montering av lys/stolpearmaturer på gravplassen.
Arbeidet med grøfter/kabler blir forsøkt utført så raskt og smidig som mulig, slik at ulempene ved dette blir minst mulig, og slik at gravplassen kan settes i normal stand igjen.
Ved spørsmål ang. dette arbeidet kan man kontakte gravplassarbeider Ivar Skreå på mob. 945 05 150.