Agder Energi Nett startet i mai-21 byggingen av en ny 4,6 km kabelforbindelse mellom Finså kraftverk og Ertsmyra stasjon.

Denne nye kabelforbindelsen vil erstatte deler av eksisterende luftledninger (66kV) til Tonstad og Sirdal kommune som kommer fra Øye og Sira. I den nye kabeltraseen er også føringsveier for fremtidig omlegging av distribusjonsnettet (22kV).  Dette vil medføre at flere eksisterende luftledninger på sikt vil bli fjernet.

Det har siden slutten av august pågått gravearbeider i gang- og sykkelstien i Tonstad sentrum.  Disse arbeidene vil pågå ut året, og det vil være noe anleggsvirksomhet ved gang-sykkelsti / i kanten av sandvolleyballbanen på nyåret også. (Da er det etter planen kabeltrekking og skjøting av denne, dersom været tillater det).

I forbindelse med arbeidene er det nødvendig med trafikkregulering.  Trafikklysene som er i bruk har ‘smart’ funksjonalitet, det vil si at de ikke skal skifte signal på faste intervaller. Det har imidlertid vært noen feil på lysene, men dette vil bli utbedret.

Anleggsmaskiner skal ikke kjøre inn og ut av avsperret område i det tidsrom som det er trafikk til og fra skolen.

Dersom en maskin har behov for å operere på utsiden av avsperret område skal den ha med seg en egen vakt – slik at farlige situasjoner ikke kan oppstå i denne perioden.

I mellomtiden vil vi takke lokalmiljøet for tålmodigheten, og vi bestreber oss for at alle skal ha en trygg og sikker ferdsel langs arbeidsområdet.