Sirdal kommune har vilje og evne til å utvikle seg til å bli en av de mest spennende kommunene å jobbe i. Vi har nå 3 ledige lederstillinger og kan tilby spennende faglige utfordringer i nye kommunalområder som skal etableres. 

Kommunalsjef oppvekst

Vi søker en tydelig, nytenkende og strategisk leder som vil være sentral i den videre utviklingen av området oppvekst. Det pågår nå en prosess for å samle tjenester rettet mot barn og unge innen kommunalområdet oppvekst. Kommunalsjefen vil i den forbindelse være sentral i arbeidet med å utvikle en tverrfaglig samarbeidskultur i organisasjonen.

Her finner du beskrivelse av stillingen og muligheter for å søke: Kommunalsjef oppvekst

 

Kommunalsjef velferd

Vi ser etter en leder som har de nødvendige egenskaper og kvalifikasjoner for å sikre utvikling og leveranse av gode velferdstjenester i samarbeid med politikere, administrasjon og brukere/innbyggere.

Her finner du beskrivelse av stillingen og muligheter for å søke: Kommunalsjef velferd

 

Leder for HR

Sirdal kommune søker en engasjert leder for HR- og organisasjonsutvikling som skal være pådriver for utvikling i en spennende og mangfoldig organisasjon.

Leder for HR- og organisasjonsutvikling vil ha en sentral rolle i arbeidet med å videreutvikle både organisasjon og kultur for å gjøre kommunen i stand til å møte framtidens utfordringer.

Her finner du beskrivelse av stillingen og muligheter for å søke: Leder for HR

 

Andre stillinger

Her kan du se en oversikt over andre ledige stillinger i kommunen: Ledige stillinger