Enhet for arealforvaltning har fått ansvar for etablering av evakuerte- og pårørendesenter i Sirdal kommune. Dette innebærer blant annet å anskaffe utstyr som kan brukes hvis det oppstår behov for etablering av EPS-senter.

I kassa med utstyr skal det blant annet ligge leker til barn i forskjellig alder. Har du liggende brukte leker i grei stand som kan doneres til kommunen og brukes ved en evt. etablering av EPS-senter?

Spørsmål om dette kan rettes til forpleiningsansvarlig for EPS-senteret Lene Sørensen tlf. 38 37 90 93 eller via mail til lene.sorensen@sirdal.kommune.no.

Leker kan leveres inn til Servicetorget på Rådhuset, åpningstider 07.30-15.00 mandag til fredag.