Hekker og busker kan føre til farlige situasjoner i trafikkbildet. Nullvisjonen Agder har i den forbindelse utarbeidet en brosjyre som forteller om hvordan man skal klippe hekker og busker slik at bilister ikke overser syklister og gående. 

Brosjyren kan man få utlevert ved kommunens servicetorg, eller man kan laste den ned som en PDF her...