Sirdal kommune har opprettet  «HJERTETELEFON FOR BARN OG UNGE»

Telefonen kan benyttes av barn og unge som ønsker å snakke med en voksen, om det de måtte ha på hjertet.

Telefonen bemannes av helsesykepleier Lena Knutsen, og har åpningstid på hverdager kl. 09.00 – 15.00

Tlf.nummeret til hjertetelefonen:  945 14 760